Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno - Turystyczne "Szansa" w Grzybowie

 

Wprowadzenie do sprawozdania 2014 r.Sprawozdanie merytoryczne 2014 r.Bilans 2014 r.Rachunek zysków i strat 2014 r.Informacja dodatkowa 2014 r.Wprowadzenie do sprawozdania 2013 r.Sprawozdanie merytoryczne 2013 r.Bilans 2013 r.Rachunek zysków i strat 2013 r.Informacja dodatkowa 2013 r.Informacja 2012 r.Bilans 2012 r.Rachunek wyników 2012 r.Sprawozdanie 2012 r.Sprawozdanie merytoryczne 2012 r.Wprowadzenie do sprawozdania 2012 r.InformacjaSprawozdanie merytoryczne 2011[1]SprawozdanieWprowadzenie do sprawozdaniarachunek_wynikow2011bilans2011Wprowadzenie do sprawozdaniaInformacja dodatkowaSprawozdanie za rok 2010 do mpipsbilans2010rachunek_wynikowSprawozdanie z działalności za rok 2009 zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku.
Sprawozdanie merytoryczne 2009Bilans 2009Rachunek wyników za rok 2008 sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001.
Rachunek wyników 2009Informacja dodatkowa do sprawozdania 2009Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok„Spotkania z kulturą”, „Wakacje z tańcem”, „Na starcie do kariery”, „Im więcej wiesz, tym bezpieczniej żyjesz”, „My, pokolenie 55+”, „W szkole może być bezpiecznie, ciekawie i wesoło”, „Jesteśmy obywatelami Europy” – to tytuły tylko niektórych projektów realizowanych przez Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne „Szansa” w Grzybowie, w minionym roku.
Podsumowanie_roku_2009Sprawozdanie z działalności za rok 2008 zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku.
Sprawozdanie_z działalności_2008Bilans 2008Rachunek wyników za rok 2008 sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001.c Rachunek_wynikow 2008Sprawozdanie z działalności za rok 2007 zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku.
Sprawozdanie z dzialalności 2007Bilans 2007Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001.
Rachunek_wynikow 2007Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno- Kulturalno-Turystycznego "Szansa" w Grzybowie, za okres 1.01 do 31.12.07r.
Informacja_dodatkowa_2007W dniu 1 września 2006r. rozpoczną swoją działalność Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum w Grzybowie. Organem prowadzacym placówki będzie nasze stowarzyszenie. Poniżej folder informacyjny.
Folder Szkoły SpołecznejSprawozdanie z działalności 2005